T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
DENİZLİ / PAMUKKALE - Deliktaş İlkokulu

AYNAYA BAK KÖTÜ SÖZÜ BIRAK (TAKE THE MIRROR, LEAVE THE HARSH WORD)

Proje hakkında

Bu projede uygulanacak 11 etkinlikle küfürlü konuşma ve argo kullanımının en aza indirgenerek ve mümkünse tamamen ortadan kaldırılarak çocuklar arası iletişimin daha sağlıklı olmasını ve dilimizin daha güzel ve kuralına uygun kullanılmasını sağlamaya çalışıyoruz.
With eleven activities applied in this project, we try to make the communications among students better and get our native language be used nice and appropriate to its grammar by blocking at least reducing using abusive speeches and slangs.
Con undici attività proposte in questo progetto, cerchiamo di rendere migliore la comunicazione tra gli studenti e di far sì che la lingua madre venga usata in modo piacevole e appropriato alla sua grammatica, eliminando o almeno riducendo l´uso del linguaggio offensivo e del gergo..

HEDEFLER

Dilimizin kuralına uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak
Toplumumuzda,diğer toplumlarda yaygınlaşan küfürlü,argo konuşmanın önüne geçmek
Okullardan başlayarak dilimize karşı duyarlılık oluşturup gelecek nesillere küfürsüz bir dünya bırakmak
Çocuklarımıza küfürlü,argo konuşmanın dışında alternatif iletişim yöntemlerini öğreterek sağlıklı iletişim kurma becerileri kazandırmak
Küfürlü,argo konuşmanın sebep olabileceği fiziksel ve ruhsal şiddeti engellemek
To provide using our native language according to its grammar
To put an end to abusive speeches and slangs which are becoming widespread in our country and other countries, too
To leave a World for our posterity in which no abusive speeches and slangs is used by creating sensitivity, starting with schools
To provide students reliable communication skills by teaching alternative communication methods apart from abusive speeches and slangs
To prevent physical and psychological violence that can be caused by abusive speeches and slangs

ÇALIŞMA SÜRECI

Logo tasarımı.
Ortaklarla online görüşme.
Afiş tasarlama.
Anket uygulama,değerlendirme.
Velilere projenın içeriğiyle ilgili powerpoint sunusu hazırlanması,veli semineri düzenlenmesi.
Ayna etkinliği.
Küfür,argo konulu drama çalışması.
Twinning panosu hazırlama.
Küfür,argoyla ilgili kısa film yarışması.
En iyi slogan yarışması.
Karikatür/resim yarışması.
Okullar arası mektuplaşma.
Argosuz ve küfürsüz futbol turnuvası.
Anket uygulaması,sonuçların ilk anketle karşılaştırılması,raporlama.
Designing a logo.
Online meeting with co-partners.
Applying a research,grading,assessment.
Seminar with powerpoint Slides for parents in which reasonsand solving. methods for abusive speeches and slangs.
Creating a drama.
Preparing a twinning board at school.
A short-film competition.
The Best Slogan' competition.
A painting/cartoon competition.
Exchanging letters among students from project schools.
'No Harsh Word In Football' tournament.
Evaluation research, comparing with the first research,reporting.

BEKLENEN SONUÇLAR

Öğrencilerin küfüre ve argoya eğilimlerinin azaltılması.
Duygularını kontrol edebilmelerinin sağlanması.
Farklı bireylere karşı saygı duymalarının sağlanması.
Empati kurabilen bireyler olmalarının sağlanması. 
Dilimizi düzgün kullanma.
Öğrenciler arası iletişimin kuvvetlenmesi.
Seçilen kısa filmin sonraki senelerde eğitimlerde kullanılması
Reduction of students´ tendency towards harsh words.
Be able to control their emotions.
Respect for different individuals.
Being empathic.
Using native language approprately.
Appareting the communication among students.
Using the short-film in years to come.
Ridurre le tendenze al bullismo e al gergo degli studenti.
Migliorare il controllo delle emozioni.
Promuovere il rispetto per le diverse persone.
Promuovere l´empatia
Rafforzare la comunicazione tra gli studenti.
07-02-201907-02-2019

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 07.02.2019 - Güncelleme: 10.12.2020 12:04 - Görüntülenme: 288
Kaynak: https://live.etwinning.net/projects/project/184947
  Beğen | 1  kişi beğendi