T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
DENİZLİ / PAMUKKALE - Deliktaş İlkokulu

AZ ATTIK, DOĞAYA KATTIK

Proje hakkında

Atıkları kontrol altına alarak Dünyamızı daha yaşanabilir bir hale getirme konusunda farkındalık uyandırmak, sağlıklı bir yaşama kavuşmak ve öğrencilerimizi çevreyi koruma bilinciyle yetiştirmek için hazırladığımız Sıfır atık ve geri dönüşüm bilinci kazandırma amaçlı bir projedir.

HEDEFLER

- Atık maddelerin neler olduğunun öğrenilmesini,
- Dönüştürülebilecek atık maddelerin tanımalarını, her atığın çöp olmadığını kavramalarını,
- Çevresel risklerin azaltılması amacıyla öğrencilerde çevre bilinci oluşturmayı,
- Geri dönüşüm konusunda bilgilenmelerini,
- Öğrenci ve velilerde sıfır atık konusunda farkındalık yaratmayı,
- Öğrencilerin atık maddeleri değiştirip dönüştürürken yaparak yaşayarak bilinçli olarak doğayı koruyan, doğa sever bireyler olmalarını,
- Öğrenci ve velileri atıktan yararlanmaya teşvik ederek, atıkları değerlendirmeyi ve işbirliği ile üretmeyi öğrenmelerini,
- Kaynakları koruyan, israfı önleyen ve ülke ekonomisine katkı sağlayan bireyler olarak yetişmelerini hedeflemekteyiz.

ÇALIŞMA SÜRECI

EKİM 2019 - Proje katılımcılarının davet edilmesi, anket, poster ve logoların hazırlanması, KASIM 2019 – Geri dönüşüm, atıklar ve çevre sorunları ile ilgili bilgilendirmeler, okul çöp haritalarının çıkarılması, " Atıktan Katığa " projesi kapsamında evsel atıkların toprağa dönüştürülmesi konusunda bilgilendirilme
ARALIK 2019 – " Sıfır Atık " projesinin başlatılarak atıkların ayrıştırılması, atık toplama kumbaralarının oluşturulması, Atıktan Katığa projesi kapsamında sıcak kompost uygulamasıyla toprak oluşturma OCAK 2019 – Atık pil, kağıt, atık yağ ve mavi kapak kampanyaları, kuşlar için geri dönüşüm malzemelerinden yuva yapımı ŞUBAT 2019 - Geri dönüşüm malzemelerinden oyuncak yapımı
MART 2019- Olumsuz çevre görüntüleri hakkında fotoğraf çalışmaları, Atık malzemelerin enstrüman olarak tasarlanması NİSAN 2019 – Enstrümanlarla ritim grubu oluşturma, kompost topraklarda bitki yetiştirme MAYIS 2019 - Toplanan katı atıkların değerlendirilmesi ve ilgili kuruluşlara ulaştırılması

BEKLENEN SONUÇLAR

Bu projeyle;
Öğrencilerin çevre bilincini kazanarak çevre için riskleri en aza indirmeyi,
Atık malzemelerin geri dönüşümünün sağlanarak ülke ekonomisine katkıda bulunmayı,
Engelli bireylere yardım etmeyi ve işbirliği içinde çalışmayı öğrenmelerini bekliyoruz.
Ayrıca kaynaklarımızın korunmasının Dünyamız ve gelecek nesiller için öneminin farkına varmalarını kavramaları beklenmektedir.

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 10.12.2020 - Güncelleme: 10.12.2020 12:07 - Görüntülenme: 50
  Beğen | 1  kişi beğendi