T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
DENİZLİ / PAMUKKALE - Deliktaş İlkokulu

BİRLİKTE OYNAYALI

Proje hakkında

Oyun, insanlığın başlangıcından bu yana gelişimini sürdürerek varlığını ortaya koyan oldukça geniş bir kavramdır. Oyun, çocukların bebeklik döneminden itibaren sosyalleşmesini sağlayan önemli bir olgudur. Çocukların gelişim basamaklarının sağlıklı bir şekilde ilerlemesinde fonksiyonel bir role sahip olan oyun, onların kendilerini tanıyarak başkalarından ayrılan özelliklerinin farkına varmasına yardımcı olur. Bu özelliğiyle toplumsal ve ahlaki değerleri çocuğa öğretmede önemli katkılar sağlamaktadır.
Oyun, çocuğun problem çözme yeteneği ve yaratıcı zekasının gelişmesinde önemli bir role sahiptir. Oyunlar sayesinde çocuklar, kendine güven, iletişim ve işbirliği kurma , yardımlaşma , gözlem yapma, sorumluluk alma, başkalarına saygı gösterme, karar verme, birbirine model olma, doğruyu ve yanlışı ayırt etme, dürüstlük, kararlılık, kazanma, kaybetme, saygı, sevgi, paylaşım gibi kişisel ve sosyal değerleri kazanmaktadır. Oyun esnasında çocuk, zamanı kendi istediği şekilde kullanmakta ve özgürce hareket etmektedir. Bu özgür zaman diliminde gerçek yaşamdan uzaklaşan çocuk, duygularını rahatça ifade edebilme imkanı bulmaktadır. Aşırı hırs, kaygı, saldırganlık gibi eylemlerin azalması oynana bu oyunlar sayesinde olmaktadır. Çünkü çocuk, oyunlar ve sevgi aracılığıyla ruh sağlığını geliştirme imkanı bulmaktadır.
Öğrencilerde genel olarak olumlu tutum ve davranışların geliştirilmesine yönelik yapılan bu çalışma; kültürel değerlerin korunması, sağlıklı yaşam, spor faaliyetleri, kurum kültürünün geliştirilmesi bileşenlerine hizmet etmektedir. Çocukların doğal ortamda oynamış oldukları oyunlar, onlarda olumlu tutum ve davranış geliştirme konusunda katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca çalışma Oyun ve Fiziki Etkinlikler dersi öğretim programının amaçlarına ve genel ilkeleri ile rehberlik faaliyetlerine de hizmet edecektir. 

HEDEFLER

• Geleneksel çocuk oyunlarının çocuklara öğretilerek günlük hayatta oynamalarını sağlamak,
• Sınıf seviyesinde yarışmaların düzenlenerek; başkalarının haklarına saygı gösterme, sorumluluk alma, centilmenlik, doğru yanlış gibi değer, kural ve becerilerin kazanılmasını sağlamak
• Geleneksel çocuk oyunları aracılığıyla, spor yapmanın sağlıklı yaşam üzerindeki olumlu etkisi hakkında farkındalık oluşturmak
• Geleneksel çocuk oyunlarının gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak
• Olumsuz tutum ve davranış sergileyen öğrenci sayısını azaltmak
• Oyun yoluyla öğrencilerin iletişim becerilerinin geliştirmek
• Öğrencilerin teknoloji bağımlılığını geleneksel çocuk oyunları yoluyla en aza indirgemek
• Okul içerisinde gerçekleştirilen turnuva yoluyla kurum kültürü oluşturmak

ÇALIŞMA SÜRECI

ŞUBAT 2019
Çocuk oyun alanlarının hazırlanması
Oyunların belirlenmesi, 
Projenin okula tanıtılması
MART 2019
Olumlu Tutum ve davranışlar ile bağımlılık konulu veli semineri verilmesi
Kullanılacak araçların temin edilmesi
Oyunların öğretilmesi
NİSAN 2019
Sınıflar arası turnuvaların yapılması
MAYIS 2019
Bireysel topaç turnuvasının yapılması
Ödül töreninin yapılması

BEKLENEN SONUÇLAR

1- Çalışma ile geleneksel çocuk oyunları öğrencilere öğretilerek günlük hayatta ve okul ortamında oynamaları sağlanacak
2- Teneffüslerde, okul bahçesinde geleneksel çocuk oyunları oynayan öğrenci sayısında artış olacak
3- Geleneksel çocuk oyunları öğrencilerimizin olumsuz tutum ve davranış problemlerinin azalarak fiziksel ve zihinsel olarak daha sağlıklı olmalarına katkı sağlayacaktır
4- Başkalarının haklarına saygı gösterme, sorumluluk alma, haklı haksız, doğru yanlış gibi değer ve kuralların öğrenilmesinin sağlanmasında olumlu katkı yapması beklenmektedir
5- Öğrencilerin bilgisayarda oyun oynamayı, dışarıda arkadaşlarıyla oyun oynamaya tercih etmeleri beklenmektedir
6- Teknolojik aletlerle oyun oynadıklarında görev ve sorumluluklarını aksatmasının düşmesi, günde 2 saatten fazla televizyon izleme sürelerinin düşüş beklenmektedir.

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 12.06.2019 - Güncelleme: 10.12.2020 12:00 - Görüntülenme: 73
  Beğen | 0  kişi beğendi