T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
DENİZLİ / PAMUKKALE - Deliktaş İlkokulu

Hi! I am a Refugee

Proje hakkında

Dünyada milyonlarca mülteci var ve neredeyse yarısından fazlası çocuklardan oluşmaktadır. Çocuklar bizim geleceğimizdir ve her çocuğun eğitim hakkı vardır. Projeyi başlatmaktaki amacımız; okullarımızdaki mülteci çocukların yeni okullarına arkadaşlarına alışmalarını ve kendilerini güvende hissetmelerini sağlamaktır.

There are millions of refugees in the world and almost half of them are children. Children are our future and every child has the right to education. Our aim is to ensure that refugee students in our schools get used to their new school and friends and also it is important that they feel safe.

HEDEFLER

Mülteci öğrencilerin problemlerinin daha geniş alanlarda duyurulması.
Tüm insanların eşit olduğunu ve bu nedenle herkesin eğitim hakkının olduğunu anlamak.
Mülteci öğrencileri eğitime entegre etmek.
Öğrencilerin çeşitlilik, saygı, hoşgörü ve empati becerilerini geliştirmek.
Başka kültürlere ve inançlara saygı duymak.

our aims are
To draw attention to the problems of refugee students
To understand that all people are equal and that therefore everyone has the right to education.
Integration of refugee students into education.
To develop students´ skills of diversity, respect, tolerance and empathy.
To respect other cultures and beliefs.

ÇALIŞMA SÜRECI

Şubat
Kendini okulunu ve şehrini tanıtma
Ön anket
Proje logo-afişinin yapılması ve oylama ile seçilmesi
Webinar
Mart
Pano ve poster hazırlama
Okullarda konuya dikkat çekmek üzere hazırlanan bilgilerin veya afişlerin (film,slayt) sunulması
Kendini tanıtma(Öğrencimiz ailesini kültürünü video sunum vb yöntemlerle öğretmen rehberliğinde tanıtacak)
Nisan
Sınıflar arası canlı görüşme
Kültür haritası yapma
Şiirle-şarkı ile yaşadığı şehrini tanıtma ve videoları birleştirme(ortak ürün)
Mayıs
Kaynaşma Etkinliği(uçurtma-piknik-tiyatro vb)
Proje boyunca ortaya çıkan görüntülerin birleştirilerek proje videosu yapılması
February
introducing yourself to your school and city
Preliminary survey
Voting the project logo and poster 
Webinar
March
Preparing our project dashboard
Presentation of information or posters (film,slide) about our topic in schools
Introducing themselves (our student will introduce his family, culture,video, presentation, etc.in the guidance of teachers)
April
Live meeting

BEKLENEN SONUÇLAR

Mülteci öğrencilerin problemlerinin daha geniş alanlarda duyurulması amacıyla projeyi başlatıyoruz.Proje sonunda öğrencilerimizde ve çevremizde tüm insanların eşit olduğunun ve bu nedenle herkesin eğitim hakkının olduğunu anlaşılacağını umuyoruz.Mülteci öğrencileri eğitime entegre ederek kaynaşmalarını sağlayacağız.
Öğrencilerimizde çeşitlilik, saygı, hoşgörü ve empati becerilerinin ve başka kültürlere, inançlara saygı duyulması gerektiği fikrinin yerleşeceğini düşünüyoruz.

We start the project to draw attention to the problems of refugee students. At the end of the project, we hope that it will be understood that all the people are equal and that everyone has the right to education. We will integrate refugee students into education . We think that our students will have the idea that diversity, respect, tolerance and empathy skills . Other cultures and beliefs should be respected.

07-02-201907-02-2019

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 07.02.2019 - Güncelleme: 10.12.2020 12:04 - Görüntülenme: 94
Kaynak: https://live.etwinning.net/projects/project/185329
  Beğen | 2  kişi beğendi