T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
DENİZLİ / PAMUKKALE - Deliktaş İlkokulu

I eat healthy / Zdrowo jem/ Sağlıklı besleniyorum

Proje hakkında

I eat healthy is a project aimed at promoting a healthy lifestyle, nutrition and a sporty approach to life. The project will include three stages:
1. Preparation of the leaflet for parents: how to convince a child to eat fruit and vegetables?
2. Competition: fruit and vegetable riddles, combined with the task "Do you know what to eat?"
3. Sports challenge: I am a sport lover!
After completing each task, participants send feedback and information in the form of photos from completed tasks.
The subject of the project takes a contemporary approach to dietetics as a field of nutrition and lifestyle. The form of implementation encourages active action for healthy eating and lifestyle.

The project is planned for kindergarten and elementary school students. Covers the period from November to the end of December.

HEDEFLER

1. Understanding the benefits of eating vegetables and fruits (vitamins, health, strength, energy).
2. Understanding the flavors and appearance of vegetables and fruits and their use in the kitchen.
3. Encouragement to play sports and an active lifestyle.

1. Sebze ve meyve yemenin (vitaminler, sağlık, güç, enerji) yararlarını anlama.
2. Sebze ve meyvelerin lezzet ve görünüşlerini ve mutfakta kullanımlarını anlama.
3. Spor yapmaya ve aktif bir yaşam tarzına teşvik etmek.

ÇALIŞMA SÜRECI

My work with partner schools will primarily involve exchanging information with teachers about the main assumptions of the project, documenting (photos, notes), tasks we undertake and learning about intercultural food trends and lifestyles. Work with a partner will be as frequent as required and possible through forums and emails. The project will start from November and will last until the end of December - but it has a developmental form. I predict that if students and teachers show willingness and interest, we will take up related topics to deepen knowledge about a healthy lifestyle. Classes will be open, student's activity is the most important; contests, games, rhythmic and physical classes are such forms of activity that will encourage children to act.

Ortak okullarla yaptığım çalışmalarda öncelikle öğretmenler ile projenin ana varsayımları hakkında bilgi alışverişinde bulunma, belgeleme (fotoğraflar, notlar), yaptığımız işler ve kültürlerarası gıda trendleri ve yaşam tarzları h

BEKLENEN SONUÇLAR

The results is primarily a change in children's eating habits, a change in lifestyle to an active, sporting approach to life. Convincing children to change their diet will improve their lives, health and free time. I would like children to learn from each other, gain experience by bexchanging their comments and motivate each other thatthey can change their approach to life in an easy and pleasant way. An additional results is the promotion of our effects and actions taken at school, and sharing new knowledge with other students.

Proje sonunda çocukların yemek yeme alışkanlıklarında köklü değişiklikler oluşmasını bekliyoruz.Hazır gıdalar kullanmak yerine evde yapılabilir protein ve vitamin bakımından zengin içerikli gıdalar tüketme alışkanlığı kazanmaya başlamış olacaklar.Yeme alışkanlığı yanında spor yaparak aktif bir yaşam bilinci kazanacaklar.Bunları yaparken aynı zamanda eğlenecek ve farklı çocuklarla birlikte hayat tecrübesi kazanacaklar.

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 04.12.2020 - Güncelleme: 04.12.2020 15:21 - Görüntülenme: 62
  Beğen | 0  kişi beğendi