T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
DENİZLİ / PAMUKKALE - Deliktaş İlkokulu

Kodluyoruz We Are Coding

Proje hakkında

Kodlama; teknoloji alanında bilgisayar programcılığına giden yolun başlangıcı ve günlük yaşantımızda karşılaşacağımız herhangi bir olayda sistematik düşünme becerisini geliştirerek bilgi yığınları arasından problemi çözebilme becerisidir.
Pandemiden dolayı uzaktan eğitim sürecinde web 2.0 araçları hayatımızın bir parçası haline geldi. Bu proje ile çocukların seviyelerine göre problem çözme becerilerini geliştirmeyi, değişik çözüm yolları oluşturmayı ve bunu yaparken de oyun oynayarak öğrenmelerini planlamaktayız. Böylelikle öğrencilerin bilgisayar başında geçirdikleri zamanı daha verimli bir şekilde geçirmeleri planlamaktadır.

Coding; It is the beginning of the path to computer programming in the field of technology and the ability to solve problems among the masses of information by developing systematic thinking skills in any event we encounter in our daily life.
Due to the pandemic, web 2.0 tools have become a part of our lives in the distance education process. With this project,

EDEFLER

Uzaktan eğitim sürecinde çok zorlandığımız ve zorlanacağımızı ön gördüğümüz kazanımlarımız var. Bu kazanımlarımızı web 2 araçları ile eğlenerek öğren formatında daha kalıcı yapmaya çalışacağız. Öğrencilerimizin stratejik düşünme yeteneklerini geliştirmek ve bunu diğer derslere de taşımalarını amaçlıyoruz.

In the distance education process, we have gains that we have had and foresee that we will have difficulties. We will try to make these achievements more permanent in the format of learn by having fun with web 2 tools. We aim to develop our students' strategic thinking skills and to carry this to other lessons.

ÇALIŞMA SÜRECI

KASIM
Ortaklar tanışma,
Öğretmen webinarı,
Proje tanıtımı,
Poster-logo çalışmaları
ARALIK (1-2-3 ve 4. Hafta)
Ön değerlendirme
Öğrenci webinarı
web 2 araçları ile kodlama
OCAK(1-2-3 ve 4. Hafta)
web 2 araçları ile kodlama
Oyun laboratuvarında oyun tasarlama
ŞUBAT
Ortak etkinlik
MART
Son değerlendirme
Eserlerin paylaşımı

NOVEMBER
Meet partners,
Teacher webinar,
Project introduction,
Poster-logo works
DECEMBER (1-2-3 and 4th week)
Pre assessment
Student webinar
coding with web 2 tools
JANUARY (1-2-3 and 4th week)
coding with web 2 tools
Designing a game in the game lab
FEBRUARY
group project
MARCH
Final assesment
Sharing of the works

BEKLENEN SONUÇLAR

- Algoritma ve kodlama mantığını öğrenir.
- sıralama, sistematik düşünme, sonuç arama, problemi yorumlama, olaylar arasındaki ilişkileri görebilme, yaratıcı düşünebilme, analitik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirir.
-Yapılan kodlama çalışmalarını paylaşarak farklı çalışmaları inceleyip tecrübe kazanır.

- Learns algorithm and coding logic.
- develops ordering, systematic thinking, searching results, interpreting the problem, seeing the relationships between events, creative thinking, analytical thinking and problem solving skills.
- By sharing the coding studies done, he gains experience by examining different studies.

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 04.12.2020 - Güncelleme: 04.12.2020 15:12 - Görüntülenme: 62
  Beğen | 0  kişi beğendi