T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
DENİZLİ / PAMUKKALE - Deliktaş İlkokulu

My Nature, My Future (Doğam, Geleceğim)

Proje hakkında

Öğrencilerin yaşadığı çevreyi daha yakından tanımalarını sağlamak, geri dönüşüm hakkında bilgilenerek ürünler ortaya çıkarmak, doğayı koruma yollarını bularak geleceğine sahip çıkmak için bilinçli bireyler yetişmesini sağlamak. Farklı web2.0 araçları ile proje etkinlikleri zenginleştirilerek yaygınlaştırma sağlanacaktır.
To make students aware of the environment they live in, to learn about recycling, to produce products, to raise conscious individuals in order to protect their future by finding ways to protect nature. Project activities will be enriched and expanded with different web2.0 tools.

HEDEFLER

1- Yaşadığı çevreyi tanır.
2- Doğal çevreyi korumak için araştırmalar yapar, gözlemlerde bulunur.
3- Geridönüşümün önemini fark eder.
4-Neden-sonuç ilişkileri kurmalarını ve problem çözme becerilerini geliştirir.
5- Yaratıcılığını kullanarak farklı ürünler ortaya çıkarır.
6.Grup içerisinde yardımlaşma, paylaşma, işbirliği gibi sosyal davranışları geliştirir.
7.Çevreye karşı duyarlı olmalarını sağlar.
8- Teknolojiden faydalanarak web2.0 araçlarıyla özgün çalışmalar ortaya koyar.

1- Recognizes the environment in which he lives.
2- It conducts researches and observations to protect the natural environment.
3- Realizes the importance of recycling.
4- Improves cause-effect relationships and problem-solving skills.
5- It creates different products by using its creativity.
6. Improves social behaviors such as solidarity, sharing and cooperation within the group.
7. It enables them to be sensitive to the environment.
8- Using technology, creates original studies with web2.0 tools.

ÇALIŞMA SÜRECI

Projemiz eylül ayı itibari ile başlayacak olup mayıs ayına kadar devam edecektir. Yerli ve yabancı ortaklar ile takım çalışmaları yapılacak belirli aralıklarla proje ortakları ile webinarlar düzenlenecektir. Çalışma takvimi şu şekildedir.
EYLÜL
1.Projenin öğrenci ve velilere tanıtılması
2.Afiş ve logo çalışmaları
3.İzin belgelerinin alınması
EKİM
1.Doğal gübre yapıyoruz.
2. Okul bahçesini çiçeklendirme çalışması
3. Atık pil kutusu hazırlama
KASIM
1.Doğa ve canlı ilişkisi
2.Kuş yemliği yapımı
ARALIK
1."Su Döngüsü" deneyi
2.Su kirliliği nedenler,sonuçları ve çözüm yolları (Takım Çalışması)
2.Su ayak izi hesaplama
OCAK-ŞUBAT
1.Geri dönüşümün önemi
2. Toprak kirliliği nedenleri,sonuçları ve çözüm yolları (Takım Çalışması)
2.Atık maddelerden materyaller oluşturma
MART
1.Ata tohumu ekimi
2.Tarım bahçesi oluşturma
3.Bitkilerin su üzerindeki etkisi
NİSAN
1.Çim adam
2.Hava kirliliği nedenleri, sonuçları ve çözüm yolları (Takım Çalışması)
MAYIS
1.Proje sergisinin oluşturulması

BEKLENEN SONUÇLAR

1.Çevresine karşı duyarlı olur.
2. Doğayı korumak için farklı çözüm yolları üretir ve uygular.
3. Yaratıcı düşünme becerisini geliştirir.
4. Çözüm odaklı olur.
5.Teknolojiyi amacına uygun kullanır.

1. Be sensitive to the environment.
2. Produces and applies different solutions to protect nature.
3. Improves creative thinking skills.
4. Be solution oriented.
5. Uses the technology appropriate for its purpose.

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 15.01.2021 - Güncelleme: 15.01.2021 12:38 - Görüntülenme: 49
  Beğen | 0  kişi beğendi