T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
DENİZLİ / PAMUKKALE - Deliktaş İlkokulu

I'm Getting Inspired From Life, Converting With Tecnology

Proje hakkında

Projemiz pandemi sürecinde tüm dünyada ve Türkiye'de online eğitim yapılırken öğrencileri sürece dahil edip daha aktif olmalarını sağlayacak Web 2.0 araçlarıyla tanıştırmayı hedeflemektedir. Web 2.0 araçlarının derslere entegrasyonuyla çevre, doğa bilimleri, sanat, dil öğretimi, insan hakları gibi hayatın içinden pek çok soruna karşı farkındalık oluşturularak yaratıcı ve kalıcı çözüm önerileri sunulacaktır.

HEDEFLER

Projemizin hedef kitlesi 2000 yılında sonra doğan Z kuşağı çocuklarıdır. Y Kuşağına göre teknolojiye daha kolay uyum sağlayan, bilişsel öğrenme ve analitik düşünme becerileri üst düzey olan bu çocuklar yaratıcı ve yenilikçi öğrenmeye açıktır. Bu yeterliliklere sahip Z kuşağı öğrencilerinin klasik öğrenme metotlarıyla başarıya ulaşmaları oldukça zordur. Projemiz Avrupa da ve Türkiye de 21. Yüzyıl becerilerine sahip 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda çocuklar yetiştirirken toplumsal ve kültürel sorunları Web 2.0 araçları içerisinde kullanarak dünya problemlerine çözümler üretebilmeyi hedeflemektedir. Proje sonunda öğrencilerin teknoloji aktif kullanan, teknoloji okur yazarı, verilen ham bilgiyi işleyip yapılandırabilen, aktif ve katılımcı, grup dinamiğine uyum sağlayan, bireysel öğrenme hızının farkına varıp çalışmalarını düzenleyen, üst düzey düşünme becerilerine sahip, sorumluluk sahibi yapılandırmacı bireyler olmaları beklenmektedir.

ÇALIŞMA SÜRECI

Projemiz Türkiye'den 10 ortakla başlayacak. Misafir katılımcıları dahil ederek hedef kitlemizi artırmayı ve daha çok proje grubuna ulaşmayı planlıyoruz. Projede belirlenen Web 2.0 araçlarının tanıtımı ve öğretiminin planlanması için proje paydaşlarıyla, proje grubunun öğrenme hızına bağlı olarak belirli aralıklarla toplantılar yapılacak. Web 2.0 aracının tanıtımı yapıldıktan sonra projeye dahil olan öğretmenlerden sınıflarında bulunan proje gruplarına aracı tanıtması istenecek. Verilen süre dahilinde proje grubunun Web 2.0 aracını aktif olarak kullanması istenip süre sonunda elde edilen somut veriler projenin TwinSpace sayfasına yüklenecek. Projede daha sonra paydaşların fikirleriyle ihtiyaca yönelik olarak belirlenecek jigsaw planet, voki, wordart, wordwall, pixton, canva vb. web 2.0 araçları kullanılacak.

BEKLENEN SONUÇLAR

Projede elde edilen somut çıktılar TwinSpace sayfasında yayınlanacaktır. Böylece ortaklarımızın etkileşiminin artacağı, grubun daha interaktif çalışacağı ve sorumluluk alacağı öngörülmektedir.

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 15.01.2021 - Güncelleme: 15.01.2021 12:35 - Görüntülenme: 67
  Beğen | 0  kişi beğendi